Esbo och Grankulla Minnesförening rf 

• Informerar om hjärnhälsa, minnessjukdomar och vården av dem samt information om tillgänglig service. 
• Ordnar föreläsningar för allmänheten och rekreation för medlemmarna
• Stöder kommunal service som är riktad till minnespatienter och utvecklar samarbetet med personer som jobbar med minnesärenden i området. 
• Administrerar projekt som är riktade till personer med minnessjukdom. Nu Nylands Minneslots.

Vår mission

Vår uppgift är att sprida information om minnessjukdomar och vården av dem samt om tillgänglig service  och att producera service utöver vad kommunen  erbjuder.

Vår vision

Vi utvecklar service som är baserad på de minnessjukas och deras närståendes behov och övervakar att deras rättigheter uppfylls.

Som föreningens medlem 

• Får ni Minnesförbundets utgåva av MUISTI-tidningen 4ggr/år.
• Ni får medlemspost, var det finns aktuell information samt information om föreningens verksamhet.
• Ni har möjlighet att delta i vår förenings rekreation- och stödverksamhet. 
• Ni får råd och vägledning hur man söker vård och klarar sig i vardagen. 

De som är välkomna som medlemmar 

Personer med minnessjukdom, deras närstående, social- och hälsovårds yrkesmänniskor samt personer som är intresserade av minnesfrågor. Medlemsavgiften är 40 euro per år.

Bli medlem och kom med i verksamheten!