Esbo och Grankulla Minnesförenings styrelse 2016

Om du vill kontakta Esbo och Grankulla Minnesförening rf:s styrelse skicka e-post till toimisto@espoonmuisti.fi eller ring 0400 364 453.

Annette Wiksten
ordförande

Kaisa Pekola
vice ordförande

Marjo Forder
styrelsemedlem

Merja Rantio
styrelsemedlem

Sirkkaliisa Heimonen
styrelsemedlem

Elisa Virkola
styrelsemedlem

Heidi Leppänen
styrelsemedlem