Esbo och Grankulla Minnesförenings styrelse 2022

Om du vill kontakta Esbo och Grankulla Minnesförening rf:s styrelse skicka e-post till toimisto@espoonmuisti.fi eller ring 0400 364 453.

Annette Wiksten
ordförande

Kaisa Pekola
vice ordförande

Jonna Havia-Michelsson
styrelsemedlem

Sirpa Kotsalo
styrelsemedlem

Heidi Leppänen
styrelsemedlem

Mia Montonen
styrelsemedlem

Mari Lehto
styrelsemedlem